Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunta 30.1.2019 § 15 Maa-aineslupa ja ympäristölupa Juhani Pyhäjärvi, Korkiavaara Rovaniemi, antopäivä 5.2.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölautakunta 30.1.2019 § 15 Maa-aineslupa ja ympäristölupa Juhani Pyhäjärvi, Korkiavaara Rovaniemi, antopäivä 5.2.2019

4.2.2019 7:00

 

JULKIPANOILMOITUS

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia:   Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka koskee maa-aineksen ottamista, louhintaa, murskausta ja varastointia. Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen Korkiavaarassa Palokangas RN:o 698-401-207-26.

Hakija:   Juhani Pyhäjärvi

Päätöspäivä:  30.1.2019

Pykälä:   15 §

Antopäivä:      5.2.2019

Nähtävänäolo:      Päätös pidetään nähtävänä 5.2.–5.3.2019 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.).

Muutoksenhaku:
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 5.3.2019.

 

Rovaniemellä 31.1.2019

Ympäristölautakunta