Ympäristölautakunta hyväksyi asuntojen lyhytvuokrauksen ohjeen

Julkaistu 14.12.2023 8:23

Toistuva lyhytvuokraus voi rinnastua majoitustoimintaan ja vaatia luvan. Satunnainen oman asunnon lyhytvuokraus taas on lähtökohtaisesti sallittua.

Kerrostalo.jpg
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin ohjeen asuntojen lyhytvuokrauksesta. 

Ohjeen tarkoituksena on selventää vastuita asuntojen lyhytvuokrauksessa Rovaniemellä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi Airbnb-tyylistä vuokrausta. Ohje antaa myös käytännön vinkkejä siihen, miten ongelmatilanteita voi välttää ja miten niihin voi puuttua. 

Lyhytvuokraus on herättänyt paljon keskustelua julkisuudessa, ja asukkaat ovat vaatineet Rovaniemen kaupunkia laatimaan ohjeistusta asiaan ja puuttumaan epäkohtiin. Nykyisen lain nojalla kunnilla on kuitenkin rajoitetut mahdollisuudet puuttua lyhytvuokrausta koskevaan toimintaan. 


Toistuva asunnon lyhytvuokraus voi vaatia luvan

Lautakunnan hyväksymä ohje lähtee siitä, että toistuva lyhytvuokraus voi rinnastua majoitustoimintaan ja vaatia luvan. Satunnainen oman asunnon lyhytvuokraus taas on lähtökohtaisesti sallittua.

Lyhytvuokrauksen sallittavuus riippuu siis siitä, onko vuokraus satunnaista vai niin toistuvaa, että kyse on majoitustoiminnan luonteisesta toiminnasta. 

Asuntoa vuokraavan on myös huomioitava, että nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan toistuva matkailijoiden majoittaminen asunnossa ei ole lähtökohtaisesti sallittua. Toistuva majoittaminen vaatii, että asunto on luvitettu majoitustilaksi. Asunnon käyttötarkoitus käy ilmi rakennusluvasta ja asemakaavasta.

Lautakunnan hyväksymä ohje löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta rovaniemi.fi/lyhytvuokraus. Ohje on myös liitteenä tämän uutisen alla kohdassa Tiedostot. 

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja on julkaistu kaupungin verkkosivuilla (linkki alla kohdassa Linkit). 

(14.12. klo 12.17 uutiseen lisätty linkki verkkosivulle, josta lyhytvuokrausohje löytyy.)