Ympäristölautakunta kokoontuu – käsittelyssä kaupungin lausunto Tervolan tuulivoimahankkeeseen

Julkaistu 8.12.2022 9:40

Myrsky Oy kaavailee Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin alueille 26:n tuulivoimalan kokonaisuutta.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kokoontuu keskiviikkona 14.12.2022. Käsittelyssä on muun muassa kaupungin lausunto Tervolaan sijoittuvaan tuulivoima- ja voimajohtohankkeeseen. Kaupungilta on pyydetty lausuntoa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 

Myrsky Oy kaavailee Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin alueille 26:n tuulivoimalan kokonaisuutta. Voimaloista noin 18 sijoittuisi Tervolan kunnan Kuoringin alueelle, noin kahdeksan kilometriä Tervolan keskustasta länsilounaaseen. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 3300 hehtaaria. 

Lautakunnalle esitetään, että se toteaisi hankekuvauksen olevan vielä puutteellinen. 

Lausuntoesityksen mukaan hankekuvaus kaipaa selkeitä havainnekuvia, joista tuulivoimaloiden koko ja korkeus käy selvästi ilmi. Koska suunnitellut voimalat ovat enimmillään jopa 300 metriä korkeita, tulee voimaloiden ääni- ja välkevaikutuksen arviointiin ja havainnollistamiseen kiinnittää suurta huomiota, lausuntoesityksessä todetaan.

Lautakunnan koko esityslista eli kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat löytyvät kaupungin verkkosivuilta (linkki alla). 


Jaa sivu