Ympäristölautakunta myönsi rakennusluvat kahdelle keskeiselle kerrostalolle

Julkaistu 23.11.2022 16:01

Toinen kerrostalo sijaitsee keskustassa Kiela 2 -korttelissa, toinen rautatieasemaa vastapäätä.

kiela 2 havainnekuva 1920.jpg
Toinen luvan saanut kuusikerroksinen kerrostalo sijoittuu Kiela 2 -kortteliin rakenteilla olevan, nelikerroksisen kerrostalon viereen Maakuntakadun puolelle. Kuva: Arkkitehtitoimisto ATM-STUDIO OY
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kokoontui keskiviikkona 23.11.2022. Lautakunta myönsi rakennusluvat kahdelle keskeiselle paikalle sijoittuvalle kerrostalolle. 

Toinen, kuusikerroksinen kerrostalo sijoittuu Rovakadun ja Hallituskadun kulmauksessa sijaitsevaan Kiela 2 -kortteliin. Korttelin viidestä kerrostalosta yksi on rakenteilla ja neljä rakentamatta. Nyt lupa myönnettiin kerrostalolle, joka sijoittuu rakenteilla olevan, nelikerroksisen kerrostalon viereen Maakuntakadun puolelle (Maakuntakatu 5). Rakennuslupaa haki As Oy Rovaniemen Lumijäkälä c/o YIT Suomi Oy. Lupa sisältää myös autotallin. 

Toinen myönnetty lupa sijoittuu rautatieasemaa vastapäätä sijaitsevalle, entiselle Rotkon tontille osoitteessa Siljotie 2. Tontille kaavailluista neljästä kerrostalosta yksi on rakentumassa. Nyt lupa myönnettiin toiselle kuusikerroksiselle kerrostalolle. 

Lisäksi lautakunta hyväksyi lausunnon, joka siltä on pyydetty Tervolan Vitsakankaan tuulivoima- ja voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Lausunnossa todetaan nykyisen hankekuvauksen sisältävän puutteita. Muun muassa tuulivoimaloiden koko ja korkeus tulisi kuvata nykyistä selkeämmin, lausunnossa todetaan. 

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin kaupungin verkkosivuilla (linkki alla).
 

Jaa sivu