Ympäristöterveydenhuollossa aletaan periä valvonnan perusmaksua – koskee muun muassa liikuntatiloja ja majoitusyrityksiä

Julkaistu 2.2.2022 12:51

Käytännössä maksu koskee esimerkiksi lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja terveydensuojelulain mukaisia kohteita, joita ovat mm. sosiaalihuollon asumisyksiköt, liikuntatilat ja majoitusyritykset.

Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisilta valvontakohteilta aletaan periä valvonnan perusmaksua vuonna 2022. Käytännössä tämä koskee esimerkiksi lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja terveydensuojelulain mukaisia kohteita, joita ovat mm. sosiaalihuollon asumisyksiköt, liikuntatilat ja majoitusyritykset.

Taustalla ovat vuonna 2021 terveydensuojelulakiin ja elintarvikelakiin säädetyt muutokset. 

Valvonnan perusmaksu on sekä elintarvikelaissa että terveydensuojelulaissa 150 euroa vuosittain. Se peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään vuosittain niiltä toimijoilta, jotka ovat ympäristöterveydenhuollon rekisterissä aktiivisena vuoden ensimmäisenä päivänä. Perusmaksu peritään sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain mukaisesti, jos kohteella on elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaista toimintaa.

Elintarvikealan toimijat

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4.2021. Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai jotka ovat rekisteröityneet elintarvikevalvontaan eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita. Kun saman yrittäjän hallinnassa ja vastuulla on samassa toimipaikassa useampaa elintarviketoimintaa, vuosittain peritään vain yksi perusmaksu.

Perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Perusmaksusta on lisäksi vapautettu yleishyödyllinen toiminta, kyläkaupat, poronlihan ja kuivalihan myynti sekä riistanlihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista.

Lisätietoja: Ruokavirasto: Valvonnan perusmaksu

Terveydensuojelulain mukaiset toimijat

Valvonnan perusmaksusta on säädetty terveydensuojelulain muutoksessa, joka astui voimaan 1.1.2022. Perusmaksu koskee toiminnanharjoittajia, joiden harjoittamasta toiminnasta on tullut hakea hyväksyntä tai tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Perusmaksua ei peritä tietyistä pienimuotoisista ilmoitusvelvollisista toiminnoista. Täsmällinen luettelo perusmaksun piirissä olevista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, vuosittain peritään vain yksi perusmaksu. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Lisätietoja:

Valvira: Terveydensuojeluviranomaisille ilmoitettaville toiminnoille tulee uusi valvonnan perusmaksu

 

Lisätietoa Rovakaaren (Ranua, Rovaniemi, Ylitornio, Pello, Kolari) alueen osalta: 

Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

 

Jaa sivu